หน้าที่ความรับผิดชอบ
ทำเนียบข้าราชการและลูกจ้าง
งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
งานตรวจสภาพรถ
สาขาอำเภอสวรรคโลก
รายชื่อสถานตรวจสภาพรถเอกชน
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
รายการขนส่งสุโขทัยพบประชาชน
การดำเนินงานฝ่ายวิชาการขนส่ง
การดำเนินงานฝ่ายทะเบียนรถ
การดำเนินงานฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
 
  สุโขทัย==>เลี้ยงทีเดียว 3==>ไปแม่ฮ้องสอน 1 - 30 พฤศจิกายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 863 คน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย เลี้ยงส่งและฉลองตำแหน่งใหม่ ทั้ง 3 ท่่าน ได้แก่ นายทวี หนองหลวง ย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ ณ สขจ.แม่ฮ่องสอน นางสุรินทร์ รุจิเรืองอนันต์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน ย้ายไปอยู่ สขจ.สุโขทัย สาขาอำเภอสวรรคโลก และนางนิพัทธา เสาเกลียว ย้ายมาดำลงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ผู้ประกาศข่าว : poppyyeh
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com